Traži u videima, članovima, događajima, audio fajlovima, fotkama i blogovima Traži

Lokacija  Traži 


Stranica od 3
1 - 50 od 144 audio fajlova

 
 
GENRE
Dodano
1
Rođenje Isusa Hrista (15:05 | 7 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije:
 
April 10, 2017
     
2
Šta nas čeka? (38:14 | 18 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije:
 
April 10, 2017
     
3
Škola molitve predavanje 05 (47:36 | 4 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Škola molitve
 
Mart 16, 2017
     
4
Škola molitve predavanje 04 (1:14:01 | 3 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Škola molitve
 
Mart 16, 2017
     
5
Škola molitve predavanje 03 (1:15:09 | 2 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Škola molitve
 
Mart 16, 2017
     
6
Škola molitve predavanje 02 (1:27:21 | 3 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Škola molitve
 
Mart 16, 2017
     
7
Škola molitve predavanje 01 (1:33:18 | 12 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Škola molitve
 
Mart 16, 2017
     
8
Božićna poruka (26:08 | 13 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije:
 
Decembar 29, 2016
     
9
Gde naći odgovor na teška pitanja - Psalam 130
Podučavanja
Decembar 28, 2016
     
10
Božiji konačni odgovor na teška pitanja!
Podučavanja
Decembar 22, 2016
     
11
Kada se sve ruši - Psalam 123 (40:10 | 101 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Teška pitanja - teški odgovori
Kada se sve ruši - Psalam 123
Novembar 30, 2016
     
12
Bog te drži za ruku - 73 Psalam (37:49 | 75 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Teška pitanja - teški odgovori
Bog te drži za ruku - 73 Psalam
Podučavanja
Novembar 30, 2016
     
13
Večna stena (druga služba) (30:31 | 21 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Teška pitanja - teški odgovori
Večna stena (druga služba)
Novembar 30, 2016
     
14
Večna stena (34:25 | 52 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Teška pitanja - teški odgovori
Večna stena
Novembar 30, 2016
     
15
Depresija 02 - ima li kraja? (57:32 | 139 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Teška pitanja - teški odgovori
Depresija 02 - ima li kraja?
Podučavanja
Septembar 20, 2016
     
16
Depresija 01 - David ili Ilija (44:05 | 327 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Teška pitanja - teški odgovori
Depresija 01 - David ili Ilija
Podučavanja
Septembar 20, 2016
     
17
Prava svrha duhovnih darova (42:05 | 51 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Prava svrha duhovnih darova
Podučavanja
Septembar 20, 2016
     
18
Crkva i darovi - kraj serije (46:26 | 18 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Crkva i darovi - kraj serije
Podučavanja
Septembar 20, 2016
     
19
Darovi proroštva (39:58 | 64 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Darovi proroštva
Podučavanja
Septembar 20, 2016
     
20
Služenje duhovnim darovima (51:39 | 50 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Služenje duhovnim darovima
Podučavanja
Septembar 20, 2016
     
21
Crkva: dom vs pozorište? (39:47 | 37 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Crkva: dom vs pozorište?
Podučavanja
Jul 20, 2016
     
22
Širiti uticaj Carstva! (43:57 | 51 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Širiti uticaj Carstva!
Podučavanja
Jul 20, 2016
     
23
Sanjati san veći od tebe (45:03 | 197 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Preuzmi odgovornost!
Sanjati san veći od tebe
Podučavanja
Jul 6, 2016
     
24
Pedesetnica (43:21 | 82 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Videti jasno
Pedesetnica
Podučavanja
Maj 24, 2016
     
25
Vaskrs - čudesni ribolov (27:28 | 19 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije:
 
Podučavanja
Maj 24, 2016
     
26
Ko je Bog za mene? - Otkrivenje Jovanovo 1 (44:09 | 35 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Videti jasno
Ko je Bog za mene? - Otkrivenje Jovanovo 1
Maj 24, 2016
     
27
Ko može da otvori pečate? - Uskrs (39:33 | 38 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Videti jasno
Ko može da otvori pečate? - Uskrs
Podučavanja
Mart 30, 2016
     
28
II Petrova 3:1-13 Drugi Hristov dolazak - prva služba
Podučavanja
Mart 30, 2016
     
29
Ispravna molitva ili Sveta Trojica u molitvi (51:14 | 42 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Videti jasno
Ispravna molitva ili Sveta Trojica u molitvi
Podučavanja
Mart 10, 2016
     
30
Kako moliti? (36:58 | 48 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Videti jasno
Kako moliti?
Podučavanja
Februar 8, 2016
     
31
Planovi za budućnost gledajući u prošlost (43:57 | 19 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije:
 
Februar 8, 2016
     
32
Uslovi za blagoslov (49:55 | 26 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Pet svetova svakog čoveka
Uslovi za blagoslov
Podučavanja
Decembar 9, 2015
     
33
Posao, škola (40:43 | 14 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Pet svetova svakog čoveka
Posao, škola
Novembar 27, 2015
     
34
Kako pronaći blagoslove (45:49 | 16 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Pet svetova svakog čoveka
Kako pronaći blagoslove
Podučavanja
Novembar 27, 2015
     
35
Strah od smrti (53:39 | 45 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Živeti sa dubokim osećanjima
Strah od smrti
Novembar 13, 2015
     
36
Galatima 5 - Ostati na putu druga služba (41:40 | 71 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Živeti sa frustracijom
Galatima 5 - Ostati na putu druga služba
Oktobar 6, 2015
     
37
Galatima 3 - Podneti kritiku (39:02 | 72 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Živeti sa frustracijom
Galatima 3 - Podneti kritiku
Podučavanja
Septembar 24, 2015
     
38
Galatima 2 - Ima li šta dobro u konfliktu (42:26 | 38 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Živeti sa frustracijom
Galatima 2 - Ima li šta dobro u konfliktu
Podučavanja
Septembar 24, 2015
     
39
Kako slušati muziku (NewStream) (53:20 | 23 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije:
 
Septembar 24, 2015
     
40
Galati 1- Pobediti frustriranost (49:46 | 150 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Živeti sa frustracijom
Galati 1- Pobediti frustriranost
Septembar 24, 2015
     
41
5. Živeti život smisla (poziv)
Septembar 4, 2015
     
42
4. Iskra koja sve zapali (krštenje Duhom Svetim)
Septembar 4, 2015
     
43
3. Voliš putovanja - priča o najvećem životnom putovanju (Krštenje)
Septembar 4, 2015
     
44
2. Želiš novi početak - tajna novog početka (novo rođenje)
Septembar 4, 2015
     
45
1. Susret koji sve menja - potresi temelje svog života! (Spasenje)
Septembar 4, 2015
     
46
Nemija 13 - Biblijski bumerang (44:01 | 44 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Nemija - Čovek koji vidi budućnost
Nemija 13 - Biblijski bumerang
Podučavanja
Septembar 2, 2015
     
47
Nemija 8 (44:51 | 36 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Nemija - Čovek koji vidi budućnost
Nemija 8
Septembar 2, 2015
     
48
Nemija 3 - Prioni! Ne gledaj! (41:59 | 112 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Nemija - Čovek koji vidi budućnost
Nemija 3 - Prioni! Ne gledaj!
Maj 8, 2015
     
49
Nemija 2 (37:15 | 27 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Nemija - Čovek koji vidi budućnost
Nemija 2
April 29, 2015
     
50
Nemija 1 (40:08 | 71 Pogledi)
Umjetnici/govornici: Beredi Dusan Bera
Albumi/serije: Nemija - Čovek koji vidi budućnost
Nemija 1
April 29, 2015
     
Stranica od 3
1 - 50 od 144 audio fajlova